ลงทะเบียนสมัครเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ขั้นตอนการสมัคร : 1เลือกระดับชั้น/แผนการเรียน 2 3 4 5

กรอกใบสมัครเรียน

คำแนะนำการ กรอกใบสมัคร

สำหรับนักเรียนที่สมัคร ม.1
– หากยังไม่ได้รับ ปพ.1 สามารถลงทะเบียนก่อนได้
– สามารถอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมหลังจากที่สมัครไปแล้วได้ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

1. นักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครสอบ ได้ 1 ครั้งเท่านั้น กรณีนักเรียนมีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแผนการเรียน ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เท่านั้น 
2. จัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลให้พร้อม
     – ข้อมูลผู้สมัคร
     – ข้อมูลที่อยู่ทะเบียนบ้าน
     – ข้อคุณวุฒิการศึกษา
     – ข้อมูลบิดา และมารดา
     – ข้อมูลผู้ปกครอง
     – รูปถ่ายชุดนักเรียน
     – ผลการเรียน ใบปพ.1
3. นักเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนอีกครั้ง ก่อนยืนยันการส่งข้อมูล
4. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
5. หากเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามก่อนที่จะดำเนินการบันทึกข้อมูลได้ หรือหากพบปัญหาในการบันทึกข้อมูลสมัครสอบ
นักเรียนสามารถติดต่อได้ทาง เพจ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ไลน์ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา


เลือกระดับชั้นที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ยอดสมัครล่าสุด 178 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ยอดสมัครล่าสุด 36 คน