ลงทะเบียนสมัครเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ขั้นตอนการสมัคร : 1เลือกระดับชั้น/แผนการเรียน 2 3 4 5

กรอกใบสมัครเรียน

คำแนะนำการ กรอกใบสมัคร

   เพื่อไม่ให้การกรอกใบสมัครเกิดข้อผิดพลาด นักเรียนควรศึกษาขั้นตอนการสมัคร 5 ขั้นตอนและเตรียมข้อมูลให้พร้อม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
     – เลือกระดับชั้น / แผนการเรียน(เฉพาะ ม.4) ศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
     – กรอกข้อมูลผู้สมัคร
     – ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
     – ข้อคุณวุฒิการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3

     – กรอกข้อมูลบิดา
     – กรอกข้อมูลมารดา
     – กรอกข้อมูลผู้ปกครอง
ขั้นตอนที่ 4

     – อัพโหลดเอกสาร เพื่อการตรวจสอบ ให้ผู้สมัครเตรียมเอกสาร ดังภาพด้านล่าง เพื่อถ่ายภาพ อัพโหลดลงระบบ

ขั้นตอนที่ 5 (ดำเนินการเฉพาะ ม.1)
     
– ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานให้กับทางโรงเรียน ในวันสอบคัดเลือก(ม.1) วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

 

เลือกระดับชั้นที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ยอดสมัครล่าสุด 0 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ยอดสมัครล่าสุด 0 คน