ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบและเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน ชั้นม.๑ และม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง ยกเลิกการสอบและเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน ชั้นม.๑ และม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔