หน้าหลัก

00 01 วัน 04 05 ชั่วโมง 48 49 นาที 50 51 วินาที
Slider
Slider
ยอดการสมัครเข้าศึกษาต่อ(ไม่เป็นทางการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม [คลิก]
ชั้น ม.1
0
คน
ชั้น ม.4
0
คน
Slider
Slider
กำหนดการรับสมัครและสอบ
ช่วงวันเวลาเปิดรับสมัคร
24 - 28 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1
30 เมษายน 2564
สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.๑
2 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4
6 พฤษภาคม 2564
มอบตัวนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
9 พฤษภาคม 2564
previous arrow
next arrow
Slider